Strona główna

20.03.2020

Macie niedobory środków odkażających,
higienicznych, jednorazowy fartuchów, czy masek?

Skontaktujcie się z Działem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego. Należy im przesłać swoje zapotrzebowanie siedmiodniowe na w/w środki (tak jest w woj. lubelskim). Oni wysyłają pismo do Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie. Tam jest rozpatrywane i jakaś część naszego zapotrzebowania jest wysyłana pod wskazany adres.

Serdecznie witam na stronie Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej. Nasze Forum zostało powołane do istnienia 9 listopada 2007 roku w Lublinie.

Poniżej fragment pierwszego historycznego komunikatu, zredagowanego po spotkaniu:

„Z prawdziwą radością zawiadamiamy, że w dniu 9.11.07 doszło w Lublinie do spotkania przedstawicieli większości ośrodków zajmujących się opieką paliatywną nad dziećmi.
Na spotkaniu były obecne osoby z 16 ośrodków z całej Polski. W roli gospodarza wystąpił o. Filip Buczyński, który był pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia struktury skupiającej wszystkie hospicja zajmujące się dziećmi.
Po burzliwej dyskusji ukonstytuowało się :
Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej
W chwili obecnej Forum jest federacją 16 hospicjów domowych dla dzieci działających na terenie całego kraju. Każdy ośrodek ma prawo do własnego głosu, a decyzje podejmowane są większością głosów”

Celem powołania FORUM jest integracja środowiska, które od lat boryka się samotnie z trudnościami w godziwej opiece nad pacjentami wymagającymi opieki paliatywnej, oraz podejmowanie wysiłków, by zostało wprowadzone ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu pediatrycznej opieki paliatywnej w zakładach opieki zdrowotnej w wersji zaproponowanej przez nasze Forum.
Kolejnym wyzwaniem dla FORUM jest negocjowanie (po przyjęciu Standardów) z NFZ ceny jednostkowej osobodnia, która oparta jest na rzeczywistych kosztach.
W chwili obecnej w FORUM są niemal wszystkie hospicja opiekujące się dziećmi. Staje się to więc okazją do wspólnych spotkań i szkoleń na zasadzie szacunku, równości i partnerstwa.
Program najbliższego szkolenia organizowanego przez nasze FORUM znajdą Państwo na naszej stronie.
Nasza strona ma służyć jednocześnie wymianie kontaktów między różnymi grupami zawodowymi służącymi „naszym” dzieciom. Zachęcam więc do inicjatywy.

Gorąco pozdrawiam
O. dr Filip Leszek Buczyński
Przewodniczący Rady OFPOP

Mieliśmy Licznik wizyt na tej witrynie.