Krajowy Zjazd Członków OFPOP

Rada Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej informuje, że zgodnie z § 8 Statutu OFPOP, 29. marca 2014 r. ok. godz. 17.00 w Szczecinie odbędzie się Krajowy Zjazd Członków OFPOP.

Porządek obrad na V Krajowy Zjazd Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej  w dniu 29. marca 2014 r.

1.      Przywitanie

2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania

3.       Wybór Sekretarza Zebrania

4.       Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.       Wybór Komisji Wniosków i Uchwał

6.       Sprawdzenie listy obecności

7.       Przyjęcie porządku obrad

8.       Sprawozdanie z działalności Rady Forum

9.       Dyskusja

10.     Odwołanie Przewodniczącego i Członków Rady

11.     Wybór Przewodniczącego Rady OFPOP

12.     Wybór Członków Rady OFPOP

13.     Rozpatrzenie proponowanych Wniosków i Uchwał

14.     Określenie planów działania i zadań na najbliższą kadencję

15.     Wolne wnioski

16.     Zakończenie obrad

W imieniu Rady Forum

O. dr Filip Buczyński