Rada forum

Rada Forum:

1. o. dr Filip Leszek BuczyńskiPrzewodniczący

tel.: 607 330 482

mail:  filiph@hospicjum.lublin.pl

2. dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska- Rosłan

tel.: 606 968 869

mail: kmroslan@umwb.edu.pl

3. dr n. med. Krzysztof Szmyd

tel.: 506 377 610

mail: krzysztofszmyd@yahoo.com

4. mgr Rafał Ciupiński

tel.: 696 754 108

mail: sekretariat@hospicjum-podkarpackie.pl

5. dr n. med. Maciej Niedźwiecki

tel.: 603 647 733

mail: maciejn@gumed.edu.pl

6. mgr Ewa Liegman

tel.: 512 170 654

mail: e.liegman@pomorzedzieciom.pl