Rada forum

Rada Forum:

1. o. dr Filip Leszek BuczyńskiPrzewodniczący

tel.: 607 330 482

mail:  filiph@hospicjum.lublin.pl

2. dr n. med. Krzysztof Szmyd

tel.: 506 377 610

mail: krzysztofszmyd@yahoo.com

3. mgr Rafał Ciupiński

tel.:696 754 108

mail: sekretariat@hospicjum-podkarpackie.pl

4. Ireneusz Kalisiak

tel.: 502 179 398

mail: irekkalisiak@hospicjum.waw.pl

5. mgr Sylwia Kamińska-Tymińska

tel.:695 926 971

mail: sylwiakamtym@wp.pl

6. dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska- Rosłan

tel.: 606 968 869

mail: kmroslan@umwb.edu.pl