Opieka socjalna

Praca pracownika socjalnego polega na  pomocy Podopiecznym i udzielaniu rad ich rodzinom oraz na współpracy z różnego rodzaju instytucjami biorącymi udział w organizowaniu pomocy społecznej np. PCPR, MOPS, GOPS, PFRON…

Pracownik socjalny pracuje zarówno w biurze jak i bezpośrednio w środowisku zamieszkania osób, którymi się zajmuje. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy społecznej (np. wywiadów środowiskowych) określa potrzebę i zakres udzielanego wsparcia. Może ona wiązać się z

  • pomocą finansową,
  • rzeczową ( paczki żywnościowe, artykuły szkolne, ubrania..) lub
  • potrzebą udzielenia informacji o przysługujących ulgach, dodatkach, zapomogach, instytucjach pomocowych.

Jego zadaniem jest również pomoc rodzinom Podopiecznych w redagowaniu pism urzędowych do instytucji udzielających pomocy.

Osoba pracująca w tej grupie zawodowej powinna być osobą wszechstronną, posiadać wiedzę z: