Wolontariat

Hospicja nie zdziałałyby tak wiele bez pomocy wolontariuszy,  rekrutujących się z szeregów studentów wyższych uczelni (studenci psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, medycyny, farmacji, socjologii, teologii, filologii) a także uczniów szkół średnich, a nawet gimnazjalnych i podstawowych.

Część wolontariuszy jest bezpośrednio zaangażowana w opiekę nad dziećmi. Polega ona na organizowaniu dzieciom i ich rodzeństwu czasu wolnego (zabawy, spacery, wycieczki, organizacja urodzin, imienin, mikołajek, wyjść do kina). Organizując czas wolny starają się spełniać marzenia dziecka podnosząc przez to jakość ostatnich chwil życia. Nie wszystkie dzieci wychowywane są w warunkach pełnego ciepła ogniska domowego - wolontariusze odgrywają tu ogromną rolę pomagając dziecku i rodzinie.

Bezpośredni kontakt z Podopiecznymi mogą mieć  osoby pełnoletnie, które pomyślnie przeszły rozmowę i badania psychologiczne. Jeden wolontariusz ma pod opieką jednego pacjenta z którym kontaktuje się regularnie raz w tygodniu. Spotkania, w zależności od potrzeb rodziny, mają urozmaicić czas chorego dziecka lub wyręczyć w pracach domowych jego rodziców. Pierwszy miesiąc wolontariatu jest okresem próbnym.

Pozostali wolontariusze włączają sie w prace biurowe, organizację koncertów charytatywnych, redagowanie gazetki hospicyjnej, pozyskiwanie funduszy i darów rzeczowych. Inną formą wolontariatu jest wspomaganie hospicjów w sposób pośredni - firmy i osoby prywatne wspierają działalność Stowarzyszenia finansowo, poprzez dary rzeczowe, czy też pomoc w organizacji imprez oraz kampanii promocyjnych i programów społecznych.