VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Nowe wyzwania w odniesieniu do ludzi u schyłku życia w opiece hospicyjnej i paliatywnej”

Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego, Pl. Katedralny 1 we Wrocławiu
29 listopada - 1 grudnia 2012 r.

Program konferencji

29 listopada 2012 r. (czwartek)

13:00

Msza Święta w Katedrze św. Jana Chrzciciela przy Placu Katedralnym we Wrocławiu

Tegoroczna Konferencja poświęcona jest świętej pamięci Janusza Zierkiewicza - naszego Przyjaciela, czynnie uczestniczącego Wykładowcy naszej Konferencji, Człowieka wielkiego serca i otwartego umysłu.

14:00 - 15:30

Otwarcie konferencji - wystąpienia inauguracyjne

Sesja 1

„Człowiek w obliczu cierpienia - wyzwania dla opieki hospicyjnej i paliatywnej”

16:00 - 18:00

30 listopada 2012 r. (piątek)

Sesja 2

„Pediatryczna opieka paliatywna”

9:00 - 11:00

Sesja 3

„Leczenie bólu i nowości w medycynie paliatywnej”

11:00 - 13:00

Sesja 4

„Leczenie objawowe w opiece hospicyjnej i medycynie paliatywnej”

14:30 - 18:30

18:30 - 19:30 Sesja plakatowa

1 grudnia 2012 r. (sobota)

Sesja 5

„Jakość życia chorych w opiece hospicyjnej i paliatywnej”

9:00 - 11:00

Sesja 6

„Dylematy filozoficzne, etyczne, prawne w opiece hospicyjnej i paliatywnej”

11:30 - 13:00

Sesja 7

„Interdyscyplinarne problemy w opiece hospicyjnej i paliatywnej”

13:00 - 14:30

14:30 Zakończenie obrad

W czasie konferencji wystąpią m.in.:

 • lek. Anna Adamczyk, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
  Wskazania i przeciwwskazania do włączenia leczenia interwencyjnego u chorego ze stwardnieniem bocznym zanikowym.
 • dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku
  Dziecko ciężko chore - smutek dorosłych.
 • dr hab. Igor Borkowski, prof. UWr., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Zakonny model umierania. Przykłady historyczne i współczesne.
 • mec. Krzysztof Bramorski, radca prawny
  Prawne aspekty opieki hospicyjnej i paliatywnej.
 • o. dr Filip Buczyński, Przewodniczący Rady OFPOP, Założyciel i Prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie
  Towarzyszenie w żałobie w praktyce.
 • dr Anna Maria Choińska, Katedra Fizjoterapii Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Badania poziomu akceptacji eutanazji i aborcji u studentów wrocławskich uczelni wyższych w roku akademickim 2010/2011.
 • dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, Kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Kierunki rozwoju w medycynie paliatywnej w Polsce. Leczenie bólu u chorych na nowotwory według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
 • dr n. med. Tomasz Dzierżanowski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie w Łodzi
  Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego wywołane opioidami - nowe możliwości lecznicze.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Skutki zakażeń szpitalnych u ludzi u schyłku życia w ocenie biegłego.
 • dr n. med. Anna Jakrzewska - Sawińska, Wiceprezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej “Hospicjum Domowe”
 • prof. dr hab. n. med. Laura Wołowicka, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  Analiza opieki holistycznej pacjentów z niewydolnością oddechową prowadzonych przez WSWOP „Hospicjum Domowe” w Poznaniu.
 • mgr Anna Kaptacz, Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
  Rola pielęgniarki w leczeniu bólu i innych objawów w opiece paliatywnej.
 • dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska, prof. nadzw., Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  (temat w trakcie uzgodnień)
 • dr n. med. Aleksandra Korzeniewska - Eksterowicz, Kierownik Pracowni Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Fundacja Gajusz - Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej
  Perinatalna opieka paliatywna - zadania, dotychczasowe doświadczenia i wyzwania.
 • dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum w Bydgoszczy
  Miejsce opioidów w leczeniu duszności.
 • ks. dr Piotr Krakowiak, Krajowy Duszpasterz Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski, Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  1. Od opieki paliatywno- hospicyjnej do opieki u kresu życia. Działania podejmowane w krajach UE.
  2. Przewlekle chore dziecko w domu (razem z mgr Anną Janowicz).
 • dr n. med. Marta Kulpa, Zakład Psychologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej a jakość życia oraz potrzeby i oczekiwania pacjentów z chorobami nowotworowymi. 2. Prezentacja narzędzia PESQ do badania oczekiwań i potrzeb pacjentów onkologicznych.
 • dr hab. n. med. Wojciech Leppert, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  Ocena bólu u chorych na nowotwory.
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Ekspresja bólu u chorych z otępieniem.
 • dr Lenka Machálková, Wydział Nauk Zdrowotnych Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu
  Pojęcie podstawowej stymulacji w opiece paliatywnej.
 • ks. dr hab. Jerzy Machnacz, prof. PWr.,Dyrektor Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej
  Umieranie w oczach filozofów.
 • dr n. o zdrowiu Bożena Majchrowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu,
  Problem trudno gojących się ran u pacjentów objętych opieką paliatywną.
 • prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz, Kierownik Katedry Psychologii i Zakładu Badań nad Jakością Życia Uniwersytetu Gdańskiego
  Obciążenia i zasoby w ocenie stresu onkologicznego i kresu życia.
 • dr n. med. Eleonora Mess, Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Ból u dzieci. Metody poznania.
 • mgr Zdeňka Mikšová, Wydział Nauk Zdrowotnych Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu
  Kompetencje pielęgniarki w świadczeniu opieki paliatywnej w Republice Czeskiej.
 • dr n. med. Sylwester Mordarski, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Sens cierpienia w opinii osób osieroconych.
 • dr n. med. Anna Orońska, Kierownik Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej we Wrocławiu, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej
  Opieka paliatywna i hospicyjna - w jakim kierunku zdąża?
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Patrzałek, Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
  (temat w trakcie uzgodnień)
 • mgr Wiesława Piotrowska, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  Udział pielęgniarki opieki paliatywnej w prowadzeniu sedacji chorych z szybko postępującą chorobą nowotworową.
 • dr n. med. Iwona Pirogowicz, Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Starość - człowiek u schyłku życia - nie pozbawiajmy tego czasu godności i radości.
 • dr n. med. Łukasz Przysło, Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej, Klinika Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
  1. Behawior bólu u noworodków i niemowląt - odrębności i postępowanie.
  2. Sedacja paliatywna w pediatrii.
 • prof. dr hab. n. med. Ludwika Sadowska, Wydział Nauk o Zdrowiu - Katedra Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Ocena stanu odżywienia pacjentów hospicyjnych z chorobą nowotworową płuc lub przewodu pokarmowego.
 • dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
  (temat w trakcie uzgodnień)
 • prof. Loredana Sasso, Wiceprezes Europejskiej Federacji Organów Regulujących w Pielęgniarstwie (FEPI), Uniwersytet w Genui
  (temat w trakcie uzgodnień)
 • dr Bogusław Stelcer , Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  W trosce o dobro dziecka.
 • dr n. med. Krzysztof Szmyd, Prezes Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”, Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Opieka hospicyjna nad dzieckiem z chorobą nowotworową.
 • dr n. med. Marcin Świerad, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  Przewlekła niewydolność krążenia - najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden - Gałuszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego, Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
  Nowe wyzwania wobec ludzi u schyłku życia w opiece hospicyjnej/ paliatywnej.
 • dr hab. Aleksander Woźny, prof. nadzw. UWr., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Śmierć i cierpienie w mediach - wczoraj i dziś.
 • Krzysztof Zanussi, Dyrektor i Kierownik Artystyczny Studia Filmowego “TOR”, reżyser i scenarzysta
  Ars moriendi - sztuka o śmierci.
 • prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Dyrektor Naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
 • Nowoczesna kardiochirurgia i kardiologia nie tylko nadzieją ,ale i szansą dla chorych starszych z chorobami serca.

W czasie Konferencji, w piątek - 30 listopada, odbędą się warsztaty:

 • Stymulacja bazalna w opiece pielęgniarskiej prowadzona przez dr Lenkę Machálkovą i mgr Zdeňkę Mikšovą,
 • Grupa Balinta prowadzona przez dra Bogusława Stelcera,
 • Muzykoterapia w opiece paliatywnej.

Koszt udziału w warsztatach ze stymulacji bazalnej - 150 zł

OPŁATY

Udział w konferencji: 150 zł, studenci - 30 zł

Opłata obejmuje:

udział w sesjach plenarnych i warsztatowych,
przerwy kawowe,
lunch (w dniu 30.11.2012 r.),
materiały konferencyjne,
certyfikat uczestnictwa.

Fakultatywnie:

Dodatkowa opłata za uroczystą kolację koleżeńską w dniu 30.11.2012 r. - 140 zł
Opłata za warsztaty ze stymulacji bazalnej - 150 zł

UWAGA W związku z dużym zainteresowaniem termin zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty konferencyjnej został wydłużony do dnia 25 listopada 2012 r.

UWAGA - W przypadku rezygnacji po 20 listopada 2012 r. organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu opłaty za udział w konferencji.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
ING O/Reg. Opole: 71 1050 1504 1000 0090 9535 4339
(eMeS Małgorzata Siebert, ul. Włościańska 14 a, 51-514 Wrocław, NIP 895-114-73-85)
z dopiskiem “Konferencja paliatywna 2012″

Rejestracja poprzez formularze rejestracyjne do pobrania lub on-line na stronie konferencja.hospicjum.wroc.pl w zakładce „REJESTRACJA”.

ZAPRASZAMY!!