Konferencja naukowo-szkoleniowa “Serce i rozum - holistyczne formy wsparcia dziecka i jego rodziny w pediatrycznej opiece paliatywnej 15-17 kwietnia 2016r.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej

„Serce i rozum - holistyczne formy wsparcia dziecka i jego rodziny
wpediatrycznej opiece paliatywnej”

15-17 kwietnia 2016r.

Organizator: Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Patronat naukowy: Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zakres tematyczny: Podczas konferencji zostały zaplanowane wykłady poświęcone różnym aspektom opieki nad dzieckiem nieuleczalnie chorym, m.in. zagadnienia dotyczące organizacji opieki, a także profilaktyki wypalenia zawodowego i integracji środowiska.

Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, psychologów, rehabilitantów, oraz wszystkie inne osoby zaangażowane w pomoc i opiekę dla nieuleczalnie chorych dzieci.

Miejsce: woj. podkarpackie – dokładne miejsce konferencji zostanie podane początkiem marca.

Odpłatność:

Konferencja jest bezpłatna, w ramach konferencji organizator zapewnia dla uczestników
i wykładowców:

- pełne wyżywienie

- 2 noclegi (15-17 kwietnia)

- materiały konferencyjne

Organizator przewiduje odpłatność za:

- wieczór z atrakcjami (po kolacji w dniu 16.04) w kwocie 50 zł od osoby,

- wycieczka nad zaporę w Solinie (w dniu 17.04) w kwocie 70 zł za osobę.

Płatność proszę uregulować, z chwilą wysłania formularza zgłoszeniowego,  przelewem na nr konta:  28 1020 4405 0000 2702 0525 9926 PKO Bank Polski SA.

Tytuł przelewu „Konferencja”

Dane do wpłaty: Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, 35-301 Rzeszów ul. Lwowska 132.

Zapraszamy do rejestracji: Formularz rejestracyjny umieszczony jest na stronie:
www.hospicjum-podkarpackie.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
ul. Lwowska 132
35-301 Rzeszów
tel 17 853-48-18

Program konferencji:

Dzień 1 – 15.04 – Piątek

9.00-13.00 - Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

12.40-13.00 - Powitanie

13.00-14.00 – Obiad

14.00-14.20 – Otwarcie konferencji

Słowo wstępne:

Janina Jaroń – Założycielka Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Rafał Ciupiński – Prezes Zarządu  Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Sesja I

14.20-14.50 – “Dziecko w opiece paliatywnej”- prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz

14.50-15.10 - Miejsce Hospicjum Stacjonarnego dla dzieci w systemie opieki nad  niepełnosprawnym, przewlekle chorym, pozbawionym właściwej opieki ze strony rodziny  dzieckiem” - lek. med. Małgorzata Kliszcz, lek. med. Kazimierz Czerwonka

15.10-15.30 – „ Próba określenia standardów w hospicjum stacjonarnym dla dzieci   ”
dr n. med. Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, dr n med. Małgorzata Stolarska

15.30-15.50  - Przerwa kawowa

15.50-16.10 – „Onkologia dziecięca i hospicjum – standardy postępowania  a realia kliniczne i życiowe” dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska-Rosłan

16.10–16.30 „Lekooporność w neurologii” - dr. nauk med. Łukasz Przysło

16.30-16.50 – dr. n. med. Małgorzata Stolarska

16.50-17.00 - Dyskusja

17.00-19.00 – Spotkanie Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

19.00 – Kolacja

Dzień 2 – 16.04 – Sobota

8-9 – śniadanie

Sesja II

9.00-9.20Klauzula sumienia z punktu widzenia medycyny paliatywnej” - dr n. med. Krzysztof Szmyd,

9.20-9.40 „Żywienie z medycynie paliatywnej” -  lek. med. Daniel Popiel

9.40–10.00 - „Opieka paliatywna w pneumonologii dziecięcej” -  dr n. med. Andrzej Pogorzelski

10.00-10.20  - dr n. med. Maria Łydka

10.20-10.40 – „Kwalifikacje i predyspozycje pielęgniarek pracujących w hospicjach dziecięcych” dr Agata Panas

10.40 -11.00 – dr n. med. Rafał Chaber

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 -12.00 –„Wyzwania moralne pediatrycznej opieki paliatywnej” - ks prof. Waldemar Chrostowski

12.00-12.20 - „Potyczki rodzinne – jak pomagać żeby nie szkodzić – perspektywa psychologa
i pielęgniarki”
- mgr Agnieszka Jankowska–Rachel, mgr Małgorzata Kulas

12.20-12.40 - “Dynamiczny proces żałoby - jak pomagać” - dr o. Filip Buczyński

12.40-13.00 – Dyskusja

13-14 – Obiad

Sesja III

14.00-14.20 – „Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne w hospicjum stacjonarnym dla dzieci”- dr Łukasz Przygoda, mgr Regina Wójcik

14.20-14.40 – Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne w hospicjum domowym dla dzieci” mgr Cezary Fornal mgr Piotr Baj

14.40-15.00 – „Klasyfikacje MPD” - lek. med. Olga Wolińska, dr n. med. Lidia Perec

15.00 -15.20 - Przerwa Kawowa

15.20-15.50 – „ISO, kontrola zarządcza” – mgr Teresa Gwizdak

15.50-16.20 – Opieka paliatywna  kiedyś i dziś - szczegółowe warunki zawierania i realizacji umów.” - mgr Dorota Kolano

16.20-16.40  „Działalność wolontariatu w Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci” - mgr Monika Barłowska–Kuchar

16.40-17.00 – „Skuteczne kampanie społeczne” - mgr Edyta Dedek

17.00-17.10 – Dyskusja

18.00 – kolacja

19.30 -  Spotkanie integracyjne

Dzień 3 – 17.04 – Niedziela

8-9 – śniadanie

9-10.30 – Warsztaty opcjonalne:

1. „Radzenie sobie ze stresem” – lek. Anna Wiśniewska –Małek

2. „Granice pomagania - mgr Agnieszka Jankowska–Rachel, psycholog Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

3. „Ciało a emocje – warsztat choreoterapii”  – dr Dorota Ciupińska

11.00-14.00 – Wycieczka nad zaporę w Solinie

15.00 – Obiad, zakończenie konferencji.

formularz zgłoszeniowy