Konferencja pt. „Pediatryczna opieka paliatywna – problemy stare i nowe”

czerwiec 5th, 2012

Konferencja pt. „Pediatryczna opieka paliatywna - problemy stare i nowe”

18-20.10.2012,

Przewięź koło Augustowa, do dyspozycji uczestników jest ośrodek na ok. 140 osób

RAMOWY PLAN KONFERENCJI:

18.10.2012 (czwartek)

Wykłady od godz 15.00

Wykład wprowadzający

Sesje onkologiczne

3 wykłady: guzy lite, guzy mózgu, leczenie przeciwbólowe

Do każdego z wykładów wprowadzających omówienie pacjentów (prezentacje z poszczególnych chętnych hospicjów)

Kolacja

19.10.2012 (piątek)

Od godz. 9.00

Sesja perinatalna

Sesja żywienie

Sesja neurologia

Od godz.  15.00

Wykład wprowadzający: relacje lekarz pielęgniarka (kompetencje miękkie w medycynie)

Sesje warsztatowe:

komunikacja w zespole hospicyjnym

praca z pacjentem - trudne prawdy

Wieczór integracyjny

20.10.2012 (sobota)

Godz. 9.00-14.00

Rehabilitacja

Warsztaty medialne

Obiad - wyjazd

Organizatorzy zachęcają inne hospicja do zaangażowania się w prezentacje w sesjach tematycznych i w przeprowadzenie części warsztatowej.

Przewidujemy opłatę konferencyjną od uczestników w wysokości 200 zł. Opłata obejmuje:  udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat, zakwaterowanie, posiłki i przerwy kawowe.

Organizator:

Fundacja „Pomóż im” Białostockie Hospicjum dla Dzieci

ul. gen. Fr. Kleeberga 8

15-691 Białystok

tel. 85-66 22 003 fax. 85-679 24 24

pomozim@o2.pl