Konferencja „Serce i rozum - holistyczne formy wsparcia dziecka i jego rodziny w pediatrycznej opiece paliatywnej”

kwiecień 1st, 2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż konferencja „Serce i rozum - holistyczne formy wsparcia dziecka i jego rodziny w pediatrycznej opiece paliatywnej” 15-17 kwietnia 2016r. odbędzie się w hotelu „Perła Bieszczadów”,

Adres:

Czarna 61, 38-710 Czarna.

W związku z tym, bardzo proszę o:

1) podanie godziny przyjazdu w piątek do hotelu (Rejestracja i zakwaterowanie uczestników odbędzie się w godzinach od 9-13) i planowanego wyjazdu w niedzielę.

2) Informację, czy chcą Państwo skorzystać nieodpłatnie z transportu z Rzeszowa (prawdopodobnie z okolic Dworca PKP) w piątek i w niedzielę z hotelu na Dworzec PKP.Proszę o podanie godziny przyjazdu do Rzeszowa. Wtedy ustalona zostanie godzina podstawienia busa pod Dworzec. (po podsumowaniu informacji o godzinach przyjazdu uczestników konferencji)

3) Wpłatę za wieczór z atrakcjami i wycieczkę (osoby, które jeszcze nie uiściły opłaty) Na miejscu będzie wystawiana faktura.

4) Informację, czy chcą Państwo (odpłatnie) skorzystać z noclegu z  czwartku na piątek (14 na 15.04.2016r) w tym celu proszę kontaktować się z Hotelem  tel. +48 13 461 61 61 (recepcja),

5) Zgłoszenie do Hotelu, czy chcą Państwo skorzystać ze SPA, w tym celu proszę o bezpośredni kontakt z recepcją SPA. tel +48 13 461 61 50 (recepcja SPA).

Z wyrazami szacunku

Anna Nosek

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Porządek obrad na VII Krajowy Zjazd Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej w dniu 15 kwietnia 2016 roku

marzec 8th, 2016

Konferencja naukowo-szkoleniowa “Serce i rozum - holistyczne formy wsparcia dziecka i jego rodziny w pediatrycznej opiece paliatywnej 15-17 kwietnia 2016r.

styczeń 14th, 2016

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej

„Serce i rozum - holistyczne formy wsparcia dziecka i jego rodziny
wpediatrycznej opiece paliatywnej”

15-17 kwietnia 2016r.

Organizator: Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Patronat naukowy: Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zakres tematyczny: Podczas konferencji zostały zaplanowane wykłady poświęcone różnym aspektom opieki nad dzieckiem nieuleczalnie chorym, m.in. zagadnienia dotyczące organizacji opieki, a także profilaktyki wypalenia zawodowego i integracji środowiska.

Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, psychologów, rehabilitantów, oraz wszystkie inne osoby zaangażowane w pomoc i opiekę dla nieuleczalnie chorych dzieci.

Miejsce: woj. podkarpackie – dokładne miejsce konferencji zostanie podane początkiem marca.

Odpłatność:

Konferencja jest bezpłatna, w ramach konferencji organizator zapewnia dla uczestników
i wykładowców:

- pełne wyżywienie

- 2 noclegi (15-17 kwietnia)

- materiały konferencyjne

Organizator przewiduje odpłatność za:

- wieczór z atrakcjami (po kolacji w dniu 16.04) w kwocie 50 zł od osoby,

- wycieczka nad zaporę w Solinie (w dniu 17.04) w kwocie 70 zł za osobę.

Płatność proszę uregulować, z chwilą wysłania formularza zgłoszeniowego,  przelewem na nr konta:  28 1020 4405 0000 2702 0525 9926 PKO Bank Polski SA.

Tytuł przelewu „Konferencja”

Dane do wpłaty: Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, 35-301 Rzeszów ul. Lwowska 132.

Zapraszamy do rejestracji: Formularz rejestracyjny umieszczony jest na stronie:
www.hospicjum-podkarpackie.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
ul. Lwowska 132
35-301 Rzeszów
tel 17 853-48-18

Program konferencji:

Dzień 1 – 15.04 – Piątek

9.00-13.00 - Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

12.40-13.00 - Powitanie

13.00-14.00 – Obiad

14.00-14.20 – Otwarcie konferencji

Słowo wstępne:

Janina Jaroń – Założycielka Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Rafał Ciupiński – Prezes Zarządu  Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Sesja I

14.20-14.50 – “Dziecko w opiece paliatywnej”- prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz

14.50-15.10 - Miejsce Hospicjum Stacjonarnego dla dzieci w systemie opieki nad  niepełnosprawnym, przewlekle chorym, pozbawionym właściwej opieki ze strony rodziny  dzieckiem” - lek. med. Małgorzata Kliszcz, lek. med. Kazimierz Czerwonka

15.10-15.30 – „ Próba określenia standardów w hospicjum stacjonarnym dla dzieci   ”
dr n. med. Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, dr n med. Małgorzata Stolarska

15.30-15.50  - Przerwa kawowa

15.50-16.10 – „Onkologia dziecięca i hospicjum – standardy postępowania  a realia kliniczne i życiowe” dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska-Rosłan

16.10–16.30 „Lekooporność w neurologii” - dr. nauk med. Łukasz Przysło

16.30-16.50 – dr. n. med. Małgorzata Stolarska

16.50-17.00 - Dyskusja

17.00-19.00 – Spotkanie Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

19.00 – Kolacja

Dzień 2 – 16.04 – Sobota

8-9 – śniadanie

Sesja II

9.00-9.20Klauzula sumienia z punktu widzenia medycyny paliatywnej” - dr n. med. Krzysztof Szmyd,

9.20-9.40 „Żywienie z medycynie paliatywnej” -  lek. med. Daniel Popiel

9.40–10.00 - „Opieka paliatywna w pneumonologii dziecięcej” -  dr n. med. Andrzej Pogorzelski

10.00-10.20  - dr n. med. Maria Łydka

10.20-10.40 – „Kwalifikacje i predyspozycje pielęgniarek pracujących w hospicjach dziecięcych” dr Agata Panas

10.40 -11.00 – dr n. med. Rafał Chaber

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 -12.00 –„Wyzwania moralne pediatrycznej opieki paliatywnej” - ks prof. Waldemar Chrostowski

12.00-12.20 - „Potyczki rodzinne – jak pomagać żeby nie szkodzić – perspektywa psychologa
i pielęgniarki”
- mgr Agnieszka Jankowska–Rachel, mgr Małgorzata Kulas

12.20-12.40 - “Dynamiczny proces żałoby - jak pomagać” - dr o. Filip Buczyński

12.40-13.00 – Dyskusja

13-14 – Obiad

Sesja III

14.00-14.20 – „Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne w hospicjum stacjonarnym dla dzieci”- dr Łukasz Przygoda, mgr Regina Wójcik

14.20-14.40 – Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne w hospicjum domowym dla dzieci” mgr Cezary Fornal mgr Piotr Baj

14.40-15.00 – „Klasyfikacje MPD” - lek. med. Olga Wolińska, dr n. med. Lidia Perec

15.00 -15.20 - Przerwa Kawowa

15.20-15.50 – „ISO, kontrola zarządcza” – mgr Teresa Gwizdak

15.50-16.20 – Opieka paliatywna  kiedyś i dziś - szczegółowe warunki zawierania i realizacji umów.” - mgr Dorota Kolano

16.20-16.40  „Działalność wolontariatu w Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci” - mgr Monika Barłowska–Kuchar

16.40-17.00 – „Skuteczne kampanie społeczne” - mgr Edyta Dedek

17.00-17.10 – Dyskusja

18.00 – kolacja

19.30 -  Spotkanie integracyjne

Dzień 3 – 17.04 – Niedziela

8-9 – śniadanie

9-10.30 – Warsztaty opcjonalne:

1. „Radzenie sobie ze stresem” – lek. Anna Wiśniewska –Małek

2. „Granice pomagania - mgr Agnieszka Jankowska–Rachel, psycholog Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

3. „Ciało a emocje – warsztat choreoterapii”  – dr Dorota Ciupińska

11.00-14.00 – Wycieczka nad zaporę w Solinie

15.00 – Obiad, zakończenie konferencji.

formularz zgłoszeniowy

Komunikat z dn. 19.01.2015 r.

styczeń 26th, 2015

W związku z faktem, że w tym roku Konferencja Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej odbędzie się w okolicach SUWAŁK W KLASZTORZE WIGIERSKIM w sierpniu 2015 informujemy, że zaplanowaliśmy nasze spotkanie składające się z trzech zasadniczych części :

1. Doniesienia naukowe różne, którymi chcą podzielić się hospicja dziecięce

2. Wykłady poświęcone problemom związanym z obciążeniem psychicznym pracowników hospicjów w tym również z agresją z jaką spotykają się pracownicy medyczni

3. Warsztaty mające na celu odbudowę sił witalnych pracowników hospicjów

4. Spotkania integracyjne

Zwracamy się z prośbą o przysłanie propozycji wystąpień dotyczących punktu 1 lub 2.

Propozycje powinny zawierać temat wykładu, krótkie streszczenie, czas trwania oraz tytuł imię i nazwisko wykładowcy wraz z kontaktem. Przewidujemy maksymalny czas trwania wykładu 20 min.

Powyższe informacje proszę przesłać drogą elektroniczną: spzop@list.pl

Na Państwa propozycje czekamy do 30.03.2015 r.

Ostateczny program zostanie opracowany do dnia 30.06.2015 r.

Serdecznie pozdrawiam

Irena Mickiewicz

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Nowe wyzwania w odniesieniu do ludzi u schyłku życia w opiece hospicyjnej i paliatywnej”

listopad 19th, 2012

Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego, Pl. Katedralny 1 we Wrocławiu
29 listopada - 1 grudnia 2012 r.

Program konferencji

29 listopada 2012 r. (czwartek)

13:00

Msza Święta w Katedrze św. Jana Chrzciciela przy Placu Katedralnym we Wrocławiu

Tegoroczna Konferencja poświęcona jest świętej pamięci Janusza Zierkiewicza - naszego Przyjaciela, czynnie uczestniczącego Wykładowcy naszej Konferencji, Człowieka wielkiego serca i otwartego umysłu.

14:00 - 15:30

Otwarcie konferencji - wystąpienia inauguracyjne

Sesja 1

„Człowiek w obliczu cierpienia - wyzwania dla opieki hospicyjnej i paliatywnej”

16:00 - 18:00

30 listopada 2012 r. (piątek)

Sesja 2

„Pediatryczna opieka paliatywna”

9:00 - 11:00

Sesja 3

„Leczenie bólu i nowości w medycynie paliatywnej”

11:00 - 13:00

Sesja 4

„Leczenie objawowe w opiece hospicyjnej i medycynie paliatywnej”

14:30 - 18:30

18:30 - 19:30 Sesja plakatowa

1 grudnia 2012 r. (sobota)

Sesja 5

„Jakość życia chorych w opiece hospicyjnej i paliatywnej”

9:00 - 11:00

Sesja 6

„Dylematy filozoficzne, etyczne, prawne w opiece hospicyjnej i paliatywnej”

11:30 - 13:00

Sesja 7

„Interdyscyplinarne problemy w opiece hospicyjnej i paliatywnej”

13:00 - 14:30

14:30 Zakończenie obrad

W czasie konferencji wystąpią m.in.:

 • lek. Anna Adamczyk, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
  Wskazania i przeciwwskazania do włączenia leczenia interwencyjnego u chorego ze stwardnieniem bocznym zanikowym.
 • dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku
  Dziecko ciężko chore - smutek dorosłych.
 • dr hab. Igor Borkowski, prof. UWr., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Zakonny model umierania. Przykłady historyczne i współczesne.
 • mec. Krzysztof Bramorski, radca prawny
  Prawne aspekty opieki hospicyjnej i paliatywnej.
 • o. dr Filip Buczyński, Przewodniczący Rady OFPOP, Założyciel i Prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie
  Towarzyszenie w żałobie w praktyce.
 • dr Anna Maria Choińska, Katedra Fizjoterapii Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Badania poziomu akceptacji eutanazji i aborcji u studentów wrocławskich uczelni wyższych w roku akademickim 2010/2011.
 • dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, Kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Kierunki rozwoju w medycynie paliatywnej w Polsce. Leczenie bólu u chorych na nowotwory według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
 • dr n. med. Tomasz Dzierżanowski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie w Łodzi
  Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego wywołane opioidami - nowe możliwości lecznicze.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Skutki zakażeń szpitalnych u ludzi u schyłku życia w ocenie biegłego.
 • dr n. med. Anna Jakrzewska - Sawińska, Wiceprezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej “Hospicjum Domowe”
 • prof. dr hab. n. med. Laura Wołowicka, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  Analiza opieki holistycznej pacjentów z niewydolnością oddechową prowadzonych przez WSWOP „Hospicjum Domowe” w Poznaniu.
 • mgr Anna Kaptacz, Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
  Rola pielęgniarki w leczeniu bólu i innych objawów w opiece paliatywnej.
 • dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska, prof. nadzw., Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  (temat w trakcie uzgodnień)
 • dr n. med. Aleksandra Korzeniewska - Eksterowicz, Kierownik Pracowni Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Fundacja Gajusz - Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej
  Perinatalna opieka paliatywna - zadania, dotychczasowe doświadczenia i wyzwania.
 • dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum w Bydgoszczy
  Miejsce opioidów w leczeniu duszności.
 • ks. dr Piotr Krakowiak, Krajowy Duszpasterz Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski, Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  1. Od opieki paliatywno- hospicyjnej do opieki u kresu życia. Działania podejmowane w krajach UE.
  2. Przewlekle chore dziecko w domu (razem z mgr Anną Janowicz).
 • dr n. med. Marta Kulpa, Zakład Psychologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej a jakość życia oraz potrzeby i oczekiwania pacjentów z chorobami nowotworowymi. 2. Prezentacja narzędzia PESQ do badania oczekiwań i potrzeb pacjentów onkologicznych.
 • dr hab. n. med. Wojciech Leppert, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  Ocena bólu u chorych na nowotwory.
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Ekspresja bólu u chorych z otępieniem.
 • dr Lenka Machálková, Wydział Nauk Zdrowotnych Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu
  Pojęcie podstawowej stymulacji w opiece paliatywnej.
 • ks. dr hab. Jerzy Machnacz, prof. PWr.,Dyrektor Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej
  Umieranie w oczach filozofów.
 • dr n. o zdrowiu Bożena Majchrowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu,
  Problem trudno gojących się ran u pacjentów objętych opieką paliatywną.
 • prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz, Kierownik Katedry Psychologii i Zakładu Badań nad Jakością Życia Uniwersytetu Gdańskiego
  Obciążenia i zasoby w ocenie stresu onkologicznego i kresu życia.
 • dr n. med. Eleonora Mess, Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Ból u dzieci. Metody poznania.
 • mgr Zdeňka Mikšová, Wydział Nauk Zdrowotnych Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu
  Kompetencje pielęgniarki w świadczeniu opieki paliatywnej w Republice Czeskiej.
 • dr n. med. Sylwester Mordarski, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Sens cierpienia w opinii osób osieroconych.
 • dr n. med. Anna Orońska, Kierownik Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej we Wrocławiu, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej
  Opieka paliatywna i hospicyjna - w jakim kierunku zdąża?
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Patrzałek, Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
  (temat w trakcie uzgodnień)
 • mgr Wiesława Piotrowska, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  Udział pielęgniarki opieki paliatywnej w prowadzeniu sedacji chorych z szybko postępującą chorobą nowotworową.
 • dr n. med. Iwona Pirogowicz, Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Starość - człowiek u schyłku życia - nie pozbawiajmy tego czasu godności i radości.
 • dr n. med. Łukasz Przysło, Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej, Klinika Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
  1. Behawior bólu u noworodków i niemowląt - odrębności i postępowanie.
  2. Sedacja paliatywna w pediatrii.
 • prof. dr hab. n. med. Ludwika Sadowska, Wydział Nauk o Zdrowiu - Katedra Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Ocena stanu odżywienia pacjentów hospicyjnych z chorobą nowotworową płuc lub przewodu pokarmowego.
 • dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
  (temat w trakcie uzgodnień)
 • prof. Loredana Sasso, Wiceprezes Europejskiej Federacji Organów Regulujących w Pielęgniarstwie (FEPI), Uniwersytet w Genui
  (temat w trakcie uzgodnień)
 • dr Bogusław Stelcer , Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  W trosce o dobro dziecka.
 • dr n. med. Krzysztof Szmyd, Prezes Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”, Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Opieka hospicyjna nad dzieckiem z chorobą nowotworową.
 • dr n. med. Marcin Świerad, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  Przewlekła niewydolność krążenia - najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden - Gałuszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego, Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
  Nowe wyzwania wobec ludzi u schyłku życia w opiece hospicyjnej/ paliatywnej.
 • dr hab. Aleksander Woźny, prof. nadzw. UWr., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Śmierć i cierpienie w mediach - wczoraj i dziś.
 • Krzysztof Zanussi, Dyrektor i Kierownik Artystyczny Studia Filmowego “TOR”, reżyser i scenarzysta
  Ars moriendi - sztuka o śmierci.
 • prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Dyrektor Naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
 • Nowoczesna kardiochirurgia i kardiologia nie tylko nadzieją ,ale i szansą dla chorych starszych z chorobami serca.

W czasie Konferencji, w piątek - 30 listopada, odbędą się warsztaty:

 • Stymulacja bazalna w opiece pielęgniarskiej prowadzona przez dr Lenkę Machálkovą i mgr Zdeňkę Mikšovą,
 • Grupa Balinta prowadzona przez dra Bogusława Stelcera,
 • Muzykoterapia w opiece paliatywnej.

Koszt udziału w warsztatach ze stymulacji bazalnej - 150 zł

OPŁATY

Udział w konferencji: 150 zł, studenci - 30 zł

Opłata obejmuje:

udział w sesjach plenarnych i warsztatowych,
przerwy kawowe,
lunch (w dniu 30.11.2012 r.),
materiały konferencyjne,
certyfikat uczestnictwa.

Fakultatywnie:

Dodatkowa opłata za uroczystą kolację koleżeńską w dniu 30.11.2012 r. - 140 zł
Opłata za warsztaty ze stymulacji bazalnej - 150 zł

UWAGA W związku z dużym zainteresowaniem termin zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty konferencyjnej został wydłużony do dnia 25 listopada 2012 r.

UWAGA - W przypadku rezygnacji po 20 listopada 2012 r. organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu opłaty za udział w konferencji.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
ING O/Reg. Opole: 71 1050 1504 1000 0090 9535 4339
(eMeS Małgorzata Siebert, ul. Włościańska 14 a, 51-514 Wrocław, NIP 895-114-73-85)
z dopiskiem “Konferencja paliatywna 2012″

Rejestracja poprzez formularze rejestracyjne do pobrania lub on-line na stronie konferencja.hospicjum.wroc.pl w zakładce „REJESTRACJA”.

ZAPRASZAMY!!

Krajowy Zjazd Członków OFPOP 18.10.2012

wrzesień 18th, 2012

Rada Forum informuje, że zgodnie z § 8 Statutu OFPOP, 18.10.2012 r. o godzinie 21:00 w Przewięzi k. Augustowa odbędzie się Krajowy Zjazd Członków OFPOP.

Program Zjazdu:

 1. Wybór Przewodniczącego i Członków Rady OFPOP
 2. Określenie planów działania i zadań na najbliższą kadencję
 3. Wolne wnioski

W imieniu Rady Forum

O. dr Filip Buczyński

Konferencja pt. „Pediatryczna opieka paliatywna – problemy stare i nowe”

czerwiec 5th, 2012

Konferencja pt. „Pediatryczna opieka paliatywna - problemy stare i nowe”

18-20.10.2012,

Przewięź koło Augustowa, do dyspozycji uczestników jest ośrodek na ok. 140 osób

RAMOWY PLAN KONFERENCJI:

18.10.2012 (czwartek)

Wykłady od godz 15.00

Wykład wprowadzający

Sesje onkologiczne

3 wykłady: guzy lite, guzy mózgu, leczenie przeciwbólowe

Do każdego z wykładów wprowadzających omówienie pacjentów (prezentacje z poszczególnych chętnych hospicjów)

Kolacja

19.10.2012 (piątek)

Od godz. 9.00

Sesja perinatalna

Sesja żywienie

Sesja neurologia

Od godz.  15.00

Wykład wprowadzający: relacje lekarz pielęgniarka (kompetencje miękkie w medycynie)

Sesje warsztatowe:

komunikacja w zespole hospicyjnym

praca z pacjentem - trudne prawdy

Wieczór integracyjny

20.10.2012 (sobota)

Godz. 9.00-14.00

Rehabilitacja

Warsztaty medialne

Obiad - wyjazd

Organizatorzy zachęcają inne hospicja do zaangażowania się w prezentacje w sesjach tematycznych i w przeprowadzenie części warsztatowej.

Przewidujemy opłatę konferencyjną od uczestników w wysokości 200 zł. Opłata obejmuje:  udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat, zakwaterowanie, posiłki i przerwy kawowe.

Organizator:

Fundacja „Pomóż im” Białostockie Hospicjum dla Dzieci

ul. gen. Fr. Kleeberga 8

15-691 Białystok

tel. 85-66 22 003 fax. 85-679 24 24

pomozim@o2.pl

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek

październik 10th, 2011

Organizatorem naboru jest Stowarzyszenie im. Sue Ryder. Planowane rozpoczęcie szkolenia nastąpi w listopadzie 2011 r, czas trwania dwa lata.

Szkolenie będzie się odbywać w Domu Małego Księcia Lublinie.

Wszelkie szczegóły oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.psmp.pl lub pod numerem telefonu 52 515-40-40 wew. 2, 668-044-631

Konferencja “Kontrowersje i fakty w opiece paliatywnej nad dziećmi”

kwiecień 29th, 2011

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową “Kontrowersje i fakty w opiece paliatywnej nad dziećmi”, która odbędzie się17-18 czerwca 2011 r. w Łodzi.

Szczegóły konferencji -kliknij tutaj

Zdjęcia z konferencji: “Chore dziecko - chora rodzina. Holistyczna opieka nad terminalnie chorym dzieckiem i jego rodziną.”, Gdańsk 15-16 października 2010 r.

listopad 3rd, 2010