Opieka psychopedagogiczna

Psychopedagogika to dział pedagogiki zajmujący się zagadnieniami psychologii dotyczący - psychologicznych aspektów oddziaływań pedagogicznych na podmiot wychowania.

Psychopedagogika w tradycyjnym rozumieniu, jest dyscypliną naukową zajmującą się, badaniem procesów psychicznych związanych z wychowaniem i nauczaniem. Bliska psychologii wychowawczej i rozwojowej, jest ona dyscypliną, która stosując metody psychologii jako dyscypliny podstawowej, dokonuje analizy sytuacji wychowawczych z własnego punktu widzenia. Z drugiej strony jest dyscypliną pedagogiczną i posługując się metodami właściwymi dla pedagogiki, posiada cechy nauki stosowanej. Na jej terenie powstało wiele projektów terapii pedagogicznej, treningów psychoedukacyjnych, programów kształcenia i samokształcenia etc.