Rada forum

wrzesień 10th, 2018

Rada Forum:

1. o. dr Filip Leszek BuczyńskiPrzewodniczący

tel.: 607 330 482

mail:  filiph@hospicjum.lublin.pl

2. dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska- Rosłan

tel.: 606 968 869

mail: kmroslan@umwb.edu.pl

3. dr n. med. Krzysztof Szmyd

tel.: 506 377 610

mail: krzysztofszmyd@yahoo.com

4. mgr Rafał Ciupiński

tel.: 696 754 108

mail: sekretariat@hospicjum-podkarpackie.pl

5. dr n. med. Maciej Niedźwiecki

tel.: 603 647 733

mail: maciejn@gumed.edu.pl

6. mgr Ewa Liegman

tel.: 512 170 654

mail: e.liegman@pomorzedzieciom.pl

Krajowy Zjazd Członków OFPOP

luty 24th, 2014

Rada Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej informuje, że zgodnie z § 8 Statutu OFPOP, 29. marca 2014 r. ok. godz. 17.00 w Szczecinie odbędzie się Krajowy Zjazd Członków OFPOP.

Porządek obrad na V Krajowy Zjazd Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej  w dniu 29. marca 2014 r.

1.      Przywitanie

2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania

3.       Wybór Sekretarza Zebrania

4.       Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.       Wybór Komisji Wniosków i Uchwał

6.       Sprawdzenie listy obecności

7.       Przyjęcie porządku obrad

8.       Sprawozdanie z działalności Rady Forum

9.       Dyskusja

10.     Odwołanie Przewodniczącego i Członków Rady

11.     Wybór Przewodniczącego Rady OFPOP

12.     Wybór Członków Rady OFPOP

13.     Rozpatrzenie proponowanych Wniosków i Uchwał

14.     Określenie planów działania i zadań na najbliższą kadencję

15.     Wolne wnioski

16.     Zakończenie obrad

W imieniu Rady Forum

O. dr Filip Buczyński

Krajowy Zjazd Członków OFPOP 18.10.2012

wrzesień 18th, 2012

Rada Forum informuje, że zgodnie z § 8 Statutu OFPOP, 18.10.2012 r. o godzinie 21:00 w Przewięzi k. Augustowa odbędzie się Krajowy Zjazd Członków OFPOP.

Program Zjazdu:

  1. Wybór Przewodniczącego i Członków Rady OFPOP
  2. Określenie planów działania i zadań na najbliższą kadencję
  3. Wolne wnioski

W imieniu Rady Forum

O. dr Filip Buczyński

Konferencja pt. „Pediatryczna opieka paliatywna – problemy stare i nowe”

czerwiec 5th, 2012

Konferencja pt. „Pediatryczna opieka paliatywna - problemy stare i nowe”

18-20.10.2012,

Przewięź koło Augustowa, do dyspozycji uczestników jest ośrodek na ok. 140 osób

RAMOWY PLAN KONFERENCJI:

18.10.2012 (czwartek)

Wykłady od godz 15.00

Wykład wprowadzający

Sesje onkologiczne

3 wykłady: guzy lite, guzy mózgu, leczenie przeciwbólowe

Do każdego z wykładów wprowadzających omówienie pacjentów (prezentacje z poszczególnych chętnych hospicjów)

Kolacja

19.10.2012 (piątek)

Od godz. 9.00

Sesja perinatalna

Sesja żywienie

Sesja neurologia

Od godz.  15.00

Wykład wprowadzający: relacje lekarz pielęgniarka (kompetencje miękkie w medycynie)

Sesje warsztatowe:

komunikacja w zespole hospicyjnym

praca z pacjentem - trudne prawdy

Wieczór integracyjny

20.10.2012 (sobota)

Godz. 9.00-14.00

Rehabilitacja

Warsztaty medialne

Obiad - wyjazd

Organizatorzy zachęcają inne hospicja do zaangażowania się w prezentacje w sesjach tematycznych i w przeprowadzenie części warsztatowej.

Przewidujemy opłatę konferencyjną od uczestników w wysokości 200 zł. Opłata obejmuje:  udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat, zakwaterowanie, posiłki i przerwy kawowe.

Organizator:

Fundacja „Pomóż im” Białostockie Hospicjum dla Dzieci

ul. gen. Fr. Kleeberga 8

15-691 Białystok

tel. 85-66 22 003 fax. 85-679 24 24

pomozim@o2.pl