Krajowy Zjazd Członków OFPOP 18.10.2012

Rada Forum informuje, że zgodnie z § 8 Statutu OFPOP, 18.10.2012 r. o godzinie 21:00 w Przewięzi k. Augustowa odbędzie się Krajowy Zjazd Członków OFPOP.

Program Zjazdu:

  1. Wybór Przewodniczącego i Członków Rady OFPOP
  2. Określenie planów działania i zadań na najbliższą kadencję
  3. Wolne wnioski

W imieniu Rady Forum

O. dr Filip Buczyński