Konferencja Chore dziecko-chora rodzina

sierpień 11th, 2010

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na konferencję Chore dziecko - chora rodzina. Holistyczna opieka nad terminalnie chorym dzieckiem i jego rodziną, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 15-16 października 2010 roku. Celem spotkania jest omówienie aspektów integralnej opieki nad chorym dzieckiem oraz jego rodzeństwem i rodzicami. Tematyka obejmie również pomoc dzieciom osieroconym.    Zobacz więcej

W czasie konferencji 15 października o godz. 19.30 odbędzie się także III Walne Zebranie Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.

Czytaj więcej…

Kurs dla pielęgniarek „Pediatryczna domowa opieka paliatywna” - komunikat nr 2

maj 28th, 2010

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji (z dnia 11.02.2010) przesyłam w załączniku program kursu teoretycznego dla pielęgniarek „Pediatryczna domowa opieka paliatywna”.

Czytaj więcej…

Kurs dla pielęgniarek „Pediatryczna domowa opieka paliatywna” - komunikat nr 1

maj 28th, 2010

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że od kilku miesięcy trwają prace programowe nad specjalistycznym kursem dla pielęgniarek „Pediatryczna domowa opieka paliatywna”.

Przewidujemy, że kurs zostanie wkrótce oficjalnie zatwierdzony przez CKPPiP.

Czytaj więcej…

KURS OPIEKI PALIATYWNEJ

maj 27th, 2010

Szanowni Państwo!

Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi we współpracy z NZOZ GAJUSZ - Hospicjum Domowym dla Dzieci Ziemi Łódzkiej serdecznie zaprasza do udziału w kursie w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej nad dziećmi.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

październik 28th, 2009

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Czytaj więcej…

Galeria zdjęć z Kursu Naukowo-Szkoleniowy pt. Opieka paliatywna nad dziećmi

październik 20th, 2009

Pismo do Minister Zdrowia, Pani Ewy Kopacz - w związku z opublikowaniem projektu „Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej”

sierpień 20th, 2009

18.08.2009 r.

Szanowna Pani

Ewa Kopacz

Minister Zdrowia

W związku z opublikowaniem projektu „Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej” prosimy o uwzględnienie następujących uwag.

W załączniku nr 2, części II Świadczenia gwarantowane w warunkach domowych, punkcie 1. Wymagania dotyczące personelu, podpunkcie 1 dotyczącym kwalifikacji lekarzy nie uwzględniono specyfiki i odrębności opieki paliatywnej nad dziećmi. Opiekę paliatywną nad Czytaj więcej…

Uwagi Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej do projektu „Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej”

sierpień 20th, 2009

Lublin 07.08.2009 r.

Minister Zdrowia

Pani Ewa Kopacz


W związku z opublikowaniem projektu „Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” przekazujemy uwagi Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.

Czytaj więcej…

Opieka paliatywna doczeka się standardów?

marzec 10th, 2009

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do minister zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o kontynuowanie prac, zmierzających do wydania rozporządzenia w sprawie standardów postępowania
i procedur medycznych z zakresu domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci. “Wieloletnie starania środowiska pediatrów i specjalistów z zakresu medycyny paliatywnej mają wreszcie szanse na stworzenie rozporządzenia gwarantującego dzieciom z chorobami nieuleczalnymi opiekę zgodną z ich potrzebami i poziomem wiedzy medycznej” - napisał Marek Michalak.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 2759 w sprawie projektu rozporządzenia o standardach domowej opieki paliatywnej nad dziećmi

maj 20th, 2008

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją złożoną przez panią poseł Annę Sobecką, otrzymaną przy piśmie z dnia 29 kwietnia 2008 r., znak: SPS-023-2759/08,
w sprawie standardów dla dzieci nieuleczalnie chorych, w tym wprowadzenia do rozporządzenia ministra zdrowia nowej umiejętności dla lekarzy pod nazwą ˝pediatryczna medycyna paliatywna˝, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Czytaj więcej…