Konferencja Chore dziecko-chora rodzina

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na konferencję Chore dziecko - chora rodzina. Holistyczna opieka nad terminalnie chorym dzieckiem i jego rodziną, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 15-16 października 2010 roku. Celem spotkania jest omówienie aspektów integralnej opieki nad chorym dzieckiem oraz jego rodzeństwem i rodzicami. Tematyka obejmie również pomoc dzieciom osieroconym.    Zobacz więcej

W czasie konferencji 15 października o godz. 19.30 odbędzie się także III Walne Zebranie Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.

Porządek obrad na III Walne Zebranie Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej w dniu 15 października 2010 r.

1. Przywitanie

2. Wybór przewodniczącego Zebrania

3. Wybór Sekretarza Zebrania

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał

6. Sprawdzenie listy obecności

7. Przyjęcie porządku obrad

8. Sprawozdanie z działalności Rady Forum

9. Dyskusja

10. Rozpatrzenie proponowanych Wniosków i Uchwał

Jedną z propozycji jest zmiana Statutu OFPOP dotycząca przedłużenia kadencji Rady Forum na 2 albo 3 lata

11. Odwołanie Przewodniczącego i Członków Rady

12. Wybór Przewodniczącego Rady OFPOP

13. Wybór Członków Rady OFPOP

14. Zakończenie Obrad