Opieka paliatywna doczeka się standardów?

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do minister zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o kontynuowanie prac, zmierzających do wydania rozporządzenia w sprawie standardów postępowania
i procedur medycznych z zakresu domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci. “Wieloletnie starania środowiska pediatrów i specjalistów z zakresu medycyny paliatywnej mają wreszcie szanse na stworzenie rozporządzenia gwarantującego dzieciom z chorobami nieuleczalnymi opiekę zgodną z ich potrzebami i poziomem wiedzy medycznej” - napisał Marek Michalak.