Opinia Rady Forum w sprawie proponowanych przez WHD standardów pediatrycznej opieki paliatywnej