Zarządzenie Prezesa NFZ

Od dn. 1.09.2018 r. obowiązuje nas Zarządzenie Prezesa NFZ nr 74/2018/DSOZ z dn. 31.07.2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Zmiana dotyczy konieczności wpisywania w karcie wizyt w domu chorego czasu trwania wizyty.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-742018dsoz,6798.html

Proszę o zapoznanie się z zarządzeniem.

O. dr Filip Leszek Buczyński
Przewodniczący Rady OFPOP