Konferencja “Współczesne wyzwania dla hospicyjnej opieki perinatalnej”

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

„Współczesne wyzwania dla hospicyjnej opieki perinatalnej

15 marca 2024 r.

Organizator: Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

Miejsce: Dwór Anna, ul. Lubelska 3, 20-003 Jakubowice Konińskie Kolonia

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: mail: pr@hospicjum.lublin.pl

Odpłatność:

400 zł - studenci

450 zł - wpłata do 15.02.2024 r.

500 zł - wpłata od dn. 16.02.2024 r.

Płatność prosimy uregulować  przelewem na nr konta:  03 1160 2202 0000 0000 6017 6058 Bank Millennium S.A.

Tytuł przelewu: „Opłata za konferencję, imię i nazwisko”

Program konferencji:

8.30 - Rejestracja uczestników

9.00 - Otwarcie konferencji

9.00-9.45 - Klasyfikacja najczęstszych jednostek chorobowych w hospicyjnej opiece perinatalnej - Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki. Wojewódzki konsultant w dziedzinie genetyki  

9.45-10.15 - Prawne uwarunkowania realizacji perinatalnej opieki paliatywnej w Polsce -  Mecenas Agnieszka Dudzińska

10.15-10.45 - Zalety współpracy ośrodka referencyjnego w realizacji hospicyjnej opieki perinatalnej - dr Aneta Libera, Kliniczny Oddział Położnictwa, Perinatologii i Chorób Kobiecych SPSK 4 w Lublinie, koordynator LHD

10.45 - 11.30 - Panel dyskusyjny, doświadczenia innych ośrodków.

11.30 - 12.00 - Przerwa kawowa

12.00 - 12.30 - Opieka perinatalna w modelu pediatrycznej opieki paliatywnej - O. dr Filip Buczyński, prezes LHD

12.30-12.45Realizacja hospicyjnej opieki perinatalnej w wymiarze socjalnym - mgr Bartłomiej Jasiocha

12.45 - 14.15 - Panel dyskusyjny “Pierwsze spotkania z matką/parą w ramach hospicyjnej opieki perinatalnej” - dr Aneta Libera (szpital), mgr Katarzyna Łukasiuk, mgr Joanna Głowacka (koordynatorki), O. dr Filip Buczyński (punkt konsultacyjny w Domu Małego Księcia)

14.15-15.15 – Dyskusja

15.15 - 15.45 Obiad

15.45 - 17.00 - Panel dyskusyjny. Przyszłość pediatrycznej opieki paliatywnej Prof. Maciej Niedźwiecki, O. dr Filip Buczyński - członkowie zespołu do spraw przygotowania projektu długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej przy Ministrze Zdrowia.

17.00 - Zakończenie konferencji

Zapraszamy do zapisów i wspólnego spotkania, które jest wspaniałą okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

W razie pytań skontaktuj się z nami:

pr@hospicjum.lublin.pl

tel. 81 53 71 365